รางวัลและผลงาน
รางวัล : Bronze Prize (Class C)

จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul International Invention Fair 2014 ณ กรุงโซล
สาธารณรัฐเกาหลี  เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557
WEB LINK
Copyright © 2015 Faculty of Engineering, Thammasat University. All right reserved.