รางวัลและผลงาน
รางวัล Special prize

จากประเทศอิหร่าน ผลงาน ซีเมนต์โปร่งแสง (Translucent Cement)
ได้รับรางวัลในประเภทการประกวด Class D Building - Architecture - Civil Engineering
Construction - Materials – Woodwork - See more
WEB LINK
Copyright © 2015 Faculty of Engineering, Thammasat University. All right reserved.